Leerplicht

Elk kind is vanaf 5 jaar leerplichtig en moet alle schooldagen op school komen. In bijzondere gevallen kan de directeur iemand vrijstelling van het schoolbezoek geven.De gevallen waarin een school verlof mag verlenen zijn wettelijk vastgelegd. Een directeur toetst het verlofverzoek alleen maar aan de wet. Bij twijfel zal de directeur met de leerplichtambtenaar overleggen of het verzoek voor vrijstelling geaccepteerd kan worden. Wanneer ouders kinderen thuis houden zonder toestemming moeten we de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte stellen. In dit document kunt u meer lezen over de wettelijke regelingen rondom leerplicht.

Aanvraag verlof

Als uw kind nog geen 5 jaar is, dan hoeft u geen verlof aan te vragen. De leerkracht op de hoogte stellen dat u uw kind een dagje thuis houdt is dan voldoende.
Is uw kind wel 5 jaar of ouder, dan moet u verlof aanvragen. Dat kan via het  Aanvraagformulier Verlof.  Dit formulier kan dan worden gemaild of ingeleverd worden op school.

U ontvangt van school zo spoedig mogelijk bericht over of het verzoek gehonoreerd wordt of niet.

Buitenschoolse opvang

Voor de buitenschoolse opvang werken wij samen met Humankind. Dit is een organisatie die de kinderopvang, dus ook de buitenschoolse opvang, regelt voor alle scholen in Neede. Op hun website kunt u meer informatie vinden over hoe de opvang is geregeld, de kosten en de werkwijze.