Leerplicht

Elk kind is vanaf 5 jaar leerplichtig en moet alle schooldagen op school komen. In bijzondere gevallen kan de directeur iemand vrijstelling van het schoolbezoek geven.De gevallen waarin een school verlof mag verlenen zijn wettelijk vastgelegd. Een directeur toetst het verlofverzoek alleen maar aan de wet. Bij twijfel zal de directeur met de leerplichtambtenaar overleggen of het verzoek voor vrijstelling geaccepteerd kan worden. Wanneer ouders kinderen thuis houden zonder toestemming moeten we de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte stellen. In dit document kunt u meer lezen over de wettelijke regelingen rondom leerplicht.