Medezeggenschapsraad

Wij zijn een medezeggenschapsraad die bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten(personeel) De MR bespreekt alle aangelegenheden, de school betreffende.

We willen als MR goed overleg tussen MR, bevoegd gezag, team en ouders.
We willen een goede communicatie en prettige werksfeer en samenwerking in de school. Dit alles om voor ieder kind het beste onderwijs na te streven en de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. In het belang van het werk- en leerklimaat op school willen wij actief betrokken worden bij alle aspecten die zich voordoen op en rondom school. Hebt u tips, opmerkingen, vragen, wensen, schroom niet om één van de MR-leden aan te spreken. U kunt ook via de mail contact met ons zoeken. Mail dan naar m.tenberge@keender.nl
Voor verdere informatie kunt U het werkplan van de MR inzien.

Leden van de medezeggenschapsraad

Martijn ten Berge

(personeelsgeleding)Voorzitter

Josine Heezen

(oudergeleding)

Annelies Waanders

(personeelsgeleding)Tevens lid GMR

Linda Krooshof

(oudergeleding)