Oudervereniging

De oudervereniging stelt zich als doel de samenwerking tussen de ouders, het personeel en het schoolbestuur met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met de school te bevorderen. Samen met het team wil de oudervereniging een gezellige en veilige sfeer op school creëren. Om deze redenen heeft de oudervereniging regelmatig contact met het team (directie en leerkrachten). Ongeveer 8 keer per schooljaar vergadert de oudervereniging samen met een vertegenwoordiger van het team en worden er een heleboel zaken besproken en geregeld, zoals het organiseren van allerlei activiteiten. De ouderbijdrage wordt gebruikt om deze activiteiten mogelijk te maken. Voor deze activiteiten worden commissies gevormd, bestaande uit leden van het team en de oudervereniging. Op deze manier kunnen ouders echt meedenken, meepraten, meehelpen en meebeslissen bij de activiteiten op school. Enkele voorbeelden van commissies zijn de kerst- en Paascommissies en de schoolreiscommissie.

Leden

Alle ouders van wie een of meer kinderen bij ons op school zitten, kunnen lid worden.