Zelfstandigheid

Kinderen willen actief zijn en zelf ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. Daltononderwijs biedt kinderen de ruimte om zelfstandig te leren. Kinderen die zelf actief problemen oplossen, leren zelfstandig te denken, ontwikkelen een beter begrip van zaken en leren doordachte keuzes te maken. Zelfwerkzaamheid staat daarom centraal. De leerling krijgt het vertrouwen van de leerkracht dat hij opdrachten zelfstandig verwerkt. Na een (klassikaal) instructiemoment gaat de leerling aan de slag met de verwerking van de instructie en de doelen op de taakbrief. Is de opdracht klaar, dan kan de leerling dat doel afkleuren op de taakbrief. Met deze manier van werken wordt tegemoetgekomen aan de verschillen in begaafdheid, rijpheid, belangstelling, leer- en werktempo, intelligentie en concentratie tussen kinderen. Naast zelfwerkzaamheid leren kinderen in daltononderwijs zelfstandig leren: ze krijgen opdrachten waarvoor ze zelf informatie moeten zoeken.

Terug naar Dalton; verder naar Samenwerking