Missie en visie

Onze school is een warme, veilige plek waar we er alles aan doen om kinderen tot hun recht te laten komen. We denken in kansen en mogelijkheden. Onze leerlingen mogen en kunnen hier zichzelf zijn. We willen alles uit hen halen wat erin zit, op het punt van leren én persoonlijke ontwikkeling. Ze krijgen een aanbod op maat, zowel op het gebied van de lesstof als onze pedagogische aanpak.

Als Daltonschool geven we onze leerlingen ruimte en verantwoordelijkheid. We dagen hen uit om, wanneer ze iets niet kunnen of snappen, toch te blijven proberen, met hulp van ons of een klasgenoot. Als ze de stof dan gaan begrijpen, voelt dat als een echte overwinning. Zo bouwen de kinderen doorzettingsvermogen op, krijgen ze zicht op hun eigen leerproces en gaan ze actiever leren.

We zijn een hecht, open, positief ingesteld team. We hebben hart voor de school en doen het echt samen. De grote betrokkenheid tussen leerlingen, team en ouders maakt dat wij hier met plezier werken. We bespreken onderling onze aanpak en leren zo van elkaar. Ook wij willen ons blijven ontwikkelen en kritisch blijven kijken naar ons eigen werk.

We hebben een goede band met de ouders van onze leerlingen en de lijntjes met hen zijn kort. We communiceren regelmatig met hen over de ontwikkeling van hun kinderen. Gedurende het schooljaar ontmoeten we de ouders tijdens verschillende activiteiten, zoals de barbecue-avond en het oudercafé. We onderhouden ook een goede band met onze omgeving door middel van bijvoorbeeld de wijkmoestuin en ons jaarlijkse groei en bloeiproject.

Groeien en bloeien, dat is wat we willen voor onze leerlingen, de school en ons team. Het geeft ons werk richting. Vanuit de rust en stabiliteit van onze school wordt iedereen gestimuleerd om te floreren in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier.