Daltononderwijs komt voort uit de ideeën van de onderwijzeres Helen Parkhurst (1887–1973), die werkte in het Amerikaanse plaatsje Dalton (Massachusetts). Parkhurst wilde dat kinderen zich zo goed mogelijk konden ontwikkelen en de kansen kregen waar ze recht op hadden.

In het hedendaagse daltononderwijs gaan we uit van 5 kernwaarden:

  1. Vrijheid en verantwoordelijkheidth
  2. Zelfstandigheid
  3. Samenwerking
  4. Effectiviteit
  5. Reflectie

Als u op de kernwaarde klikt, wordt deze verder toegelicht.

Dalton ‘is a way of living’

Het daltononderwijs heeft niet alleen oog voor het product, maar ook voor het proces. Hoe leert de leerling, hoe maakt het kind de opdrachten, hoe werkt de leerling samen met klasgenoten en hoe gaat het kind om met leermaterialen. De nadruk ligt hierbij op zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid. Ook reflectie, effectiviteit en borging spelen hierbij een grote rol. Al vroeg moet het kind bij ons op school keuzes maken en verantwoordelijkheid dragen. Door hier te klikken, leest u hoe dat op onze school in de praktijk vorm krijgt.

Tot slot willen we benadrukken dat u het onderwijs het best kunt ervaren wanneer u op onze school komt kijken. Een afspraak maken is altijd mogelijk!