Effectiviteit: Uiteindelijk moet het naleven van alle kernwaarden van het daltononderwijs wel een goed leerresultaat opleveren. Daarom moet effectief onderwijs voor elke leerling en leerkracht het uitgangspunt zijn.

Terug naar Dalton; verder naar Reflectie