Effectiviteit

Uiteindelijk moet het naleven van alle kernwaarden van het daltononderwijs wel een goed leerresultaat opleveren. Daarom moet effectief onderwijs voor elke leerling en leerkracht het uitgangspunt zijn.

Terug naar Dalton; verder naar Reflectie