Ouders zijn van meerwaarde voor ons onderwijs. Zij helpen bij verschillende activiteiten. Aan het begin van het schooljaar kunnen zij een formulier invullen, waarbij zij aangeven bij welke activiteiten zij behulpzaam willen zijn. Te denken valt aan  het begeleiden bij excursies, feestelijke gebeurtenissen, de was verzorgen e.d.

Ook denken ouders mee over de organisatie en het beleid van de school in de medezeggenschapsraad.

De oudervereniging is vooral actief bij de organisatie van allerlei festiviteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen.