Samenwerking

Goed kunnen samenwerken is een onmisbare eigenschap in onze maatschappij, en daarom besteden we er in het daltononderwijs veel aandacht aan. Niet competitie, maar het gezamenlijk vinden van een oplossingen staat dan ook centraal in de lessen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het proces en het product van de samenwerking. De sfeer in de klas wordt in hoge mate bepaald door een goede samenwerking. Die kan vanuit het kind, maar ook vanuit de leerkracht. Goede sociale vaardigheden zijn voor samenwerking onmisbaar. Deze vaardigheden staan beschreven in de klassenmappen, waarin de doorgaande leerlijn beschreven staat.

Terug naar Dalton; verder naar Effectiviteit