Reflectie

Het is voor elke leerling belangrijk om zich bewust te zijn van zijn eigen leerstijl en leerhouding. Vanuit dat inzicht kan een leerling zijn eigen leerproces en leerresultaten gericht evalueren.

Terug naar Dalton