Weer 5 jaar Daltonschool

Martijn ten BergeNieuws

De Dr. Ariëns Daltonschool werd 8 maart bezocht door de visitatie commissie van de Nederlandse Daltonvereniging. Eens in de 5 jaar komen ze een Daltonschool bezoeken om te beoordelen of de school aan de Daltonvoorwaarden voldoet. En..

Na een dag met lesbezoeken en gesprekken met kinderen, ouders en management was de commissie erg tevreden met de behaalde resultaten op onze school. Zo tevreden dat ze zelfs geen echte aanbevelingen konden bedenken. Ze hebben ons wel een mooi doel meegegeven voor de komende 5 jaar.

Als team zijn we super trots op deze prestatie. Een prestatie die wij behaald hebben samen met de kinderen en ouders van onze school.