Wij streven ernaar dat de Dr. Ariëns Daltonschool een school is waar kinderen met plezier naartoe gaan en waar ze zich veilig en geborgen voelen. Op deze school kan uw kind zich vaardigheden eigen maken en kennis opdoen van de wereld om zich heen.

Onze maatschappij vraagt mensen die kunnen ontwerpen, plannen en vooruitzien, ondernemende mensen met initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel. Op onze school kunnen kinderen zich ontwikkelen in een uitdagende omgeving met ruimte voor hun eigen interesses, initiatieven en leeractiviteiten.

We werken aan een fijne sfeer in de groepen en een goede, respectvolle manier van omgaan met elkaar. De leerkrachten stellen zich ten doel zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind om de mogelijkheden en kwaliteiten van het kind optimaal te benutten. Goed contact met de ouders is daarbij onmisbaar.