Dalton
Groepen
Nieuws

MAAND ARCHIEF

Onze visie

Wij streven ernaar dat de Dr. Ariëns Daltonschool een school is waar kinderen met plezier naartoe gaan en waar ze zich veilig en geborgen voelen. Op deze school kan uw kind zich vaardigheden eigen maken en kennis opdoen van de wereld om zich heen. Onze maatschappij vraagt mensen die kunnen ontwerpen, plannen en vooruitzien, ondernemende mensen met initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel. Op onze school kunnen kinderen zich ontwikkelen in een uitdagende omgeving met ruimte voor hun eigen interesses, initiatieven en leeractiviteiten. We werken aan een fijne sfeer in de groepen en een goede, respectvolle manier van omgaan met elkaar. De leerkrachten stellen zich ten doel zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind om de mogelijkheden en kwaliteiten van het kind optimaal te benutten. Goed contact met de ouders is daarbij onmisbaar.

In ons streven naar onderwijs waarin de vele mogelijkheden en ontwikkelingskansen van kinderen centraal staan, herkennen we de uitgangspunten van het daltononderwijs. Daarom hebben wij ervoor gekozen ons te ontwikkelen tot daltonschool. Na een traject van scholing en certificering mogen we ons sinds februari 2011 ons officieel de Dr. Ariëns Daltonschool noemen. Door onze keuze voor daltononderwijs kunnen we ons aanbod aanpassen aan datgene wat de kinderen nodig hebben in deze snel veranderende wereld.

In de volgende passages staat beschreven dat we als daltonschool een duidelijk, gestructureerd en weloverwogen onderwijsconcept hebben. In dat concept wordt volop rekening gehouden met de talenten van individuele leerlingen; daarom willen wij maatwerk bieden. Maar, ons onderwijsconcept schrijft ook voor dat we over de muren van de leerstofinhouden heen kijken, vanuit de wens om de vaardigheden en attitudes van de leerlingen sterk te ontwikkelen – omdat de maatschappij daarom vraagt.

Terug naar Dalton

CONTACT

Dr. Ariëns Daltonschool
Rutgerinkdijk 3
7161EW Neede
Tel: 0545 - 29 55 50
Verstuur mail

facebookTwitter YouTube